วิธีทำให้การฆ่าเชื้อโรคเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ

เนื่องจากตารางเวลาที่แสนยุ่งของเรา เชื้อโรคจึงถูกเข้ามาสู่บ้านทุกวัน FamilyGuard® สเปรย์ฆ่าเชื้อ FamilyGuard® สามารถช่วยให้การฆ่าเชื้อโรคเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณ เนื่องจากการฆ่าเชื้อไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่ในช่วงที่มีอากาศหนาวและไข้หวัดใหญ่เท่านั้น แต่มีความสำคัญตลอดทั้งปี และ FamilyGuard® ช่วยให้สามารถฆ่าเชื้อโรคที่สู่บ้านได้ง่ายและรวดเร็ว

 

วิธีใช้:

เขย่าก่อนใช้งานทุกครั้ง

วิธีฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวแข็งและไม่มีรูพรุน: ฉีดพ่นพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วจนเปียก ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์อยู่บนพื้นผิวเป็นเวลา 5 นาที

วิธีกำจัดกลิ่นที่ก่อให้เกิดแบคทีเรียบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม: ฉีดพ่นพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วจนชุ่ม แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นจะถูกกำจัดหลังจากผ่านไปแล้ว 5 นาที ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทก่อนใช้งาน กันเด็กและสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นผิวที่ได้รับการฆ่าเชื้อจนกว่าจะแห้งสนิท ทดสอบบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่มในบริเวณที่ไม่เป็นที่สังเกตเพื่อดูว่าสีซีดลงหรือไม่ (ก่อนการใช้งานกับพื้นผิวทั้งหมด)

การควบคุมเชื้อราและโรคเชื้อรา: ฉีดพ่นพื้นผิวที่ทำความสะอาดแล้วจนเปียก ปล่อยให้พื้นผิวที่ได้รับการดูแลแห้งใช้ใหม่ตามค���ามจำเป็น

การกำจัดกลิ่น: ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ขั้นข้างบนตรงกลางห้องเป็นเวลา 10 วินาที